Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Aj v tomto roku nás stredoškoláci mali možnosť vidieť na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú školu.  Účasťou na veľtrhu sme potvrdili záujem fakulty stretnúť sa osobne možno s našimi budúcimi študentami a ponúknuť im to najlepšie, čo na fakulte máme........ istú budúcnosť!

Tradične sme sa predstavili v januári v Trnave 29.1.2019, o dva dni sme pokračovali v Žiline 31.1.2019 a v tomto roku sme skúsili šťastie aj na východe, v Prešove 6.2.2019 a v Košiciach 7.2.2019. Apríl ukáže, či sme dokázali mladých ľudí na východe presvedčiť.

V stánku fakulty sme ponúkli návštevníkom rôzne experimenty, zaujímali sa o mikroskop a zväčšené pixely na mobilnom telefóne. Hľadali odpovede aj na otázky ako funguje obrazovka telefónu, fotili si plazmovú guľu  a s úžasom pozerali ako je možné, že banán je vodivý a dá sa naň s klincom vypáliť text J

V rámci sprievodného programu v Trnave prezentovala fakultu a jej študijné programy doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.

Okrem letákov s informáciami, si ako spomienku zobrali odznak s logom fakulty a kalendár, ktorý si vo voľnom čase môžu vystrihnúť a poskladať do tvaru mnohouholníka.

Poďakovanie patrí všetkým študentom a pracovníkom fakulty, ktorí boli súčasťou tímov v každom meste a svojím zodpovedným prístupom zabezpečili prípravu podkladov, úspešnú reprezentáciu a propagáciu fakulty.

 

Fotogaléria

Autor fotogalérie:

Renáta Ivančíková, Richard Jurenka, Ivona Černičková, Juraj Ďurica

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.