Prejsť na obsah
Dianie na MTF
S účinnosťou od 10.5.2012 bola podpísaná kolektívna zmluva medzi Slovenskou technickou univerzitou, zastúpenou rektorom univerzity prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. a Univerzitnou odborovou organizáciou STU, zastúpenou jej predsedníčkou doc. Ing. Annou Ujhelyiovou, PhD. Úplné znenie Kolektívnej zmluvy si môžete pozrieť tu.