Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12.06.2012 sa konal na ÚVTE odborný seminár KOVANIE,ktorý zorganizovala Katedra tvárnenia. Seminára sa zúčastnili zástupcovia z kováční HKS Forge, s.r.o. Trnava, ELBA, a.s. Kremnica, Metalurg Steel, s.r.o. Dubnica a SLOVARM, a.s. Myjava a tiež zo Svazu Kováren ČR. Na tému Inovačné trendy vo výrobe zápustkových výkovkov boli odprezentované zaujímavé prednášky autorov z Ústavu výrobných technológií i zo samotných kováční. Na záver účastníci seminára navštívili priestory Centra excelentnosti 5 - osového obrábania.

Fotogaléria