Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 04. marca 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila prednáška na tému „Digitálny podnik“. Prednáška bola realizovaná v rámci predmetu Modelovanie a simulácia systémov a bola určená pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia, študijného programu Priemyselné manažérstvo.

Prednáška pozostávala zo 4 zaujímavých častí. Študenti získali informácie o projekte „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik““, dozvedeli sa čo je koncept „Digitálny podnik“, PLM (Product Lifecycle Management) a boli predstavené jednotlivé softvérové nástroje balíka Tecnomatix©.

Prednáška bola obohatená praktickými príkladmi a ukážkami. Záver prednášky tvorila diskusia a dotazník, ktorý bol zameraný na zistenie záujmu o danú problematiku v budúcnosti.

digital_factory

Prednáška bola realizovaná v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik““. Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“. 

 vw_logo

Fotogaléria

Zverejnené: 12.03.2014