Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. mája 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila šiesta prednáška zo série „Rozhovory s praxou VI“. Prednášajúcim bol Ing. Milan Šesták, General Manager Emerson, a.s.  v Novom Meste nad Váhom a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Prednáška pozostávala z troch častí. V prvej časti prezentácie Ing. Milan Šesták predstavil americkú korporáciu Emerson a.s. v Novom Meste nad Váhom. Spoločnosť zastrešuje 7 sekcií – BRANSON, EMERSON Network Power, Energy Systems, European Systems Assembly & Distribution (ESAD), KOP-FLEX, White-Rodgers, ASCO NUMATICS a jedno obchodné zastúpenie Control Techniques. Druhá časť prezentácie bola venovaná dodávateľskej sieti budovanej na základe požiadaviek zákazníka, kde Ing. Milan Šesták bližšie predstavil segmentáciu zákazníkov a výrobkov korporácie Emerson a.s. v Novom Meste nad Váhom. Zaujímavosťou bola aj informácia o tom, že korporácia Emerson a.s. získala 1.646 patentov za rok 2012. Spoločnosť má vytvorených celkom 8 značiek, z ktorých každá pokrýva príbuzné, spolupracujúce zoskupenia sekcií z ich celkového počtu 60, ktoré patria do rovnakých, resp. podobných priemyselných odvetví a spolupracujú s cieľom poskytnúť integrované riešenia, ktoré poskytujú konkurenčnú výhodu zákazníkom

Treťou časťou prednášky bola diskusia, kde sa poslucháči mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo, napr. ako je riešená spoločenská zodpovednosť v spoločnosti, ukazovatele výkonnosti, karierovy rast a pod.

Fotogaléria

Vypracovala: Michaela Tokárová, Lenka Púčiková