Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. septembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Juraj Janáč, absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a v súčasnosti šéf logistiky v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. .

Témou prednášky boli „Moderné prvky logistiky aplikované v automobilovom priemysle na Slovensku“. Prednáška pozostávala z niekoľkých zaujímavých častí. Ing. Juraj Janáč predstavil automobilový priemysel a jeho produkciu na Slovensku. Poukázal na veľmi zaujímavé čísla, významné ukazovatele, či mapu závodu spoločnosti. Veľmi zaujímavou časťou bola štruktúra logistického systému v spoločnosti, kde sa verejnosť mohla niečo dozvedieť o plánovaní a riadení výroby, o predsériovej a operatívnej logistike. Na záver prednášky Ing. Juraj Janáč poukázal na príležitosti pre študentov, ktoré im spoločnosť naďalej ponúka a o možnostiach osobného rozvoja v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., napr. prostredníctvom programu „Trainee“.

Ďalšia prednáška z cyklu „Rozhovory s praxou VIII“ sa bude konať 28. októbra 2013.

Fotogaléria

Vypracovala: Veronika Videnová

Zverejnené: 04.10.2013