Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. februára 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Využívanie SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia“. Prednášajúcom bol Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti SOVA Digital a.s. v Bratislave

Prednáška pozostávala z niekoľkých zaujímavých častí – predstavenie spoločnosti  SOVA Digital a.s. v Bratislave a jej záujmových oblastí. Zároveň bol predstavený koncept Digitálny podnik v rámci spoločnosti SIEMENS a softvérový balík Tecnomatix© , na ktorom bol vysvetlený celý postup tvorby simulačných projektov. Záver prednášky tvorili praktické ukážky konkrétnych projektov  z logistiky a výroby, a diskusia.

logo

Rozhovory s praxou X. boli realizované v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik““. Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“.

nadacia_volkswagen_slovakia

facebook

Fotogaléria

Zverejnené: 26.02.2014