Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31. marca 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila v poradí jedenásta prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Jan Prachař, PhD., ktorý pôsobí na Európskom polytechnickom inštitúte, na Ústave ekonomiky a riadenia. Venuje sa udržateľnej logistike ako súčasti vnútropodnikového riadenia.

Prednáška pozostávala z dvoch častí. V prvej časti, Ing. Jan Prachař, veľmi zaujímavou prezentáciou vysvetlil a oboznámil prítomných s dodacími podmienkami INCOTERMS® v praxi medzinárodnej logistiky. Zaujímavosťou boli aj praktické osobné skúsenosti z absolvovaných zahraničných ciest pána Ing. Jana Prachařa. Druhou časťou prednášky bola diskusia, kde sa prítomní mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 24.04.2014