Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4.10.2012 otvoril v akademickom roku 2012/13 prvé a v celkovom poradí už dvadsiateštvrté Dies Iovis Occurssus nositeľ európskej ceny za kultúrne dedičstvo - Europa Nostra, pán PhDr. Jiří Langer, CSc. Toto prestížne ocenenie získal pán doktor za vlastnoručne ilustrovanú monografiu „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“, ktorej exemplár koloval medzi poslucháčmi na včerajšom stretnutí k téme Drevené kostoly v strednej Európe ako križovatka kultúrnej histórie. Popoludnia s príjemným hosťom sa zúčastnil i pán dekan prof. Oliver Moravčík a pán prodekan prof. Jozef Peterka.

Za odbornú štvrtkovú prezentáciu ďakujeme pánovi prednášateľovi, ktorý pricestoval na návštevu Trnavy až z Českej republiky i so svojou pani manželkou. Ďakujeme tiež auditóriu za účasť a žiakovi Mištinovi zo ZUŠ M. Sch. Trnavského za kultúrny zážitok v podobe vypočutia si skladby na gitare.

Zároveň si dovoľujeme oznámiť zamestnankyniam fakulty, že koncom októbra 2012 pripravujeme stretnutie so špecialistom v oblasti gynekológie a pôrodníctva doc. MUDr. Júliusom Chramcom, PhD., bližšie informácie o prednáške Vám budú doručené v najbližších dňoch formou elektronickej pozvánky. 

Fotogaléria