Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Uplynuli necelé 4 roky, odkedy bola na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave zavedená nová tradícia nevšedných štvrtkových popoludňajších stretnutí s osobnosťami nášho vedeckého, spoločenského a kultúrneho života. Včera, dňa 16.2.2012 sa konalo v poradí už dvadsiate štvrtkové popoludnie, ktorého program otvorilo gitarové trio žiakov zo ZUŠ  M. Schneidera Trnavského, tentokrát pod vedením p. učiteľky Smažákovej.

Ekonomický rozvoj kontra prírodné zdroje - tak znel názov témy februárovej prednášky, ktorej hosťom bol bývalý minister životného prostredia SR, akademik, pán prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. Prednášateľ, vyštudovaný pedológ, prezentoval zúčastneným zaujímavé informácie o danej téme, vrátane problémov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

Ďalšou časťou programu bola diskusia, vedená moderátorom a organizátorom podujatia, Ing. Milanom Petrášom, PhD. Záverečné slová stretnutia a poďakovanie vzácnemu hosťovi predniesol prodekan MTF prof. Ing. Peter Grgač, CSc.

Fotogaléria