Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 9.-11.9.2019 sa uskutočnilo na pôde Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave Stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky českých a slovenských technických univerzít, ktoré sa koná každý rok od roku 1983. Tento ročník organizovala stretnutie Katedra výrobných zariadení a systémov, Ústav výrobných technológií. Stretnutia sa zúčastnilo 14 katedier resp. ústavov z univerzít, zameraných na výrobnú techniku, výrobné systémy a robotiku. Tieto každoročné stretnutia majú opodstatnenie predovšetkým v tom, že sa účastníci vzájomne informujú počas formálnych a neformálnych rokovaní o aktuálnom stave katedry či ústavu v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu. Počas stretnutia sa uskutočnilo viacero prezentácií jednotlivých účastníkov a navštívili sa laboratória fakulty.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.