Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Takmer plná aula zamestnancov fakulty a poslucháčov privítala dňa 12.4.2012 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženého pána prof. MUDr. Antona Gútha, CSc.. Na vzácnu návštevu profesora Gútha sa tešil i jeho spolurodák z Malých Levárov, pán dekan MTF, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý po hudobnom vystúpení žiakov zo ZUŠ Trnava otvoril prednášku srdečnými a priateľskými slovami.

Pán Ing. Milan Petráš, PhD. predstavil poslucháčom profesora Gútha, prednostu Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Tému popoludňajšieho stretnutia, Postura - základný prvok školy chrbtice, predniesol pán profesor Gúth veľmi pútavým spôsobom, doplneným vtipnými postrehmi. Početné kresby chrbtice a jej častí vystriedala vizuálna prezentácia s ukážkami správnych a nesprávnych polôh človeka pri rôznych činnostiach. Veru, boli sme prekvapení, koľko nepriateľských pohybov k našej chrbtici denne vykonávame.

Neskôr, i po krátkom hromadnom cvičení publika, pán profesor zodpovedal diskusné otázky. No týmto prednáška úplne neskončila. Kto mal záujem, mohol si zakúpiť profesorovu knihu Bolesť a škola chrbtice i s autorovým autogramom. Ďakujeme cennému hosťovi, že nám odovzdal zdraviu prospešné informácie.

Fotogaléria