Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na 31. ročník spoločného seminára Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE31), ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-9.9.2022 vo Vysokých Tatrách v hoteli Eufória v Novej Lesnej.

Seminár poskytuje široký priestor pre prezentáciu a diskusiu získaných výsledkov v oblasti materiálového inžinierstva, chémie, fyziky tuhých látok, technológií výroby a spracovania materiálov a príbuzných oblastí vedy. Seminár je zameraný taktiež na výmenu skúseností v oblasti výučby technických predmetov na vysokých školách a prepojenia univerzitného výskumu a praxe.

Príspevky zo seminára v rozsahu 6-15 strán budú po recenznom konaní publikované v časopise JPCS - Journal of Physics: Conference Series (Online ISSN: 1742-6596, Print ISSN: 1742-6588), ktorý je indexovaný v databázach SCOPUS, Web of Science - Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Chemical Abstracts, INSPEC a ďalších. 

Účasť na konferencii je možná prezenčnou formou (vložné: 220 EUR/200 EUR pre študentov) alebo taktiež formou videoprezentácie (vložné: 200 EUR).

Podrobnejšie informácie nájdete tu alebo na web stránke seminára https://dms.fzu.cz/31/.

Tešíme sa na stretnutie vo Vysokých Tatrách.

Za organizačný výbor

 

 

Mária Behúlová
Zdeněk Kožíšek