Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V období 10.1 – 12.2.2022 bude prebiehať online formou základný kurz výpočtového softvéru MATLAB pre zamestnancov a doktorandov fakulty. Obsah kurzu je nasledovný:

  • Úvod, základy práce s číslami a premennými
  • Práca s vektormi
  • Práca s maticami
  • Ďalšie používané dátové typy
  • Vkladanie a načítavanie dát
  • Vytváranie skriptov
  • Základné programátorské techniky
  • Základy 2D grafiky
  • Základy 3D grafiky
  • Niektoré aplikácie (štatistika, fitovanie, riešenie rovníc, analýza dát,...)

 

Na kurz bude nadväzovať niekoľko online prednášok o aplikácii softvéru MATLAB v rôznych oblastiach.

Kurz bude realizovaný vždy v stredu a vo štvrtok, v čase 13:00 – 15:00.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v AIS (v okne „eAgenda“, kliknite na „ePrieskumy“, vyberte „Kurz MATLAB - MTF STU“ a vyplňte prihlášku), prihlasovanie bude možné od 20.12.2021 do 7.1.2022. Prihláseným záujemcom budú následne poslané podrobnejšie informácie o kurze.

Na STU máme zakúpenú celouniverzitnú licenciu softvéru MATLAB, teda každý študent a zamestnanec si môže nainštalovať tento softvér a používať na vzdelávacie a výskumné účely. Bližšie informácie a postup inštalácie sú uvedené na stránke fakulty: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/celouniverzitna-licencia-matlab-na-stu.html?page_id=13204

 

Zodpovedný: doc. Ing. Roman Čička, PhD.