Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Minulý týždeň sa naša fakulta ako súčasť rodiny STU stala spoluorganizátorom už štvrtého ročníka,celouniverzitného podujatia Letná univerzita stredoškolákov. V utorok 4.9. sme privítali 50 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska a prezentovali im štúdium na našej fakulte.V rámci tohto podujatia  mali zástupcovia jednotlivých ústavov možnosť hravou formou predstaviť potencionalnym študentom činnosť daného ústavu. Vedenie MTF na tomto mieste vyslovuje poďakovanie všetkým prednášajúcim ako aj organizátorom podujatia.

Fotogaléria