Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MTF STU so sídlom v Trnave a Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na interakciu generácií zamestnancov v pracovnom prostredí.

Konferencia je organizovaná pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc.

  

Termín konania:  30. mája 2019
Miesto konania: MTF STU Trnava

Návratka