Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené študentky, vážení študenti,

pozývame Vás na výberovú prednášku, ktorá sa uskutoční v spolupráci troch univerzít, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu a Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave a Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta.

 

Téma: KOMUNIKÁCIA – virtuálne a sofistikovane

Budúcnosť nie je možné riadiť, ale je možné ju predvídať.  Súčasná doba, ktorá je poznačená celosvetovou pandemickou situáciou si vyžaduje vnímať témy v  perspektíve,  meniť  celkový pohľad aj na komunikáciu ako na nenahraditeľný komunikačný multiplikátor.

Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie dlhodobých praktických skúseností z  manažérskej komunikácie, získaných  medzinárodnou spoločnosťou v  domácom  a  zahraničnom prostredí  vo virtuálnom svete.  

Odbornými garantkami prednášky sú:

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre

doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave

Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici

 

Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová OSRAM, a.s. Nové Zámky

Dátum a čas konania prednášky: 23. 11. 2020;  7.30 - 9.00 h

 

On-line prenos: MS TEAMS

 

Prednáška je určená  študentom denného či externého štúdia, predovšetkým študentom absolvujúcim predmety Manažérska komunikácia, Manažérske zručnosti, Medzinárodné vzťahy a diverzita, Sociálne podnikanie, Investičné riadenie v malých a stredných podnikoch, Marketing cestovného ruchu,  Manažment ľudských zdrojov.