Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodná študentská vedecká konferencia mŠVOK 2021

Current trends in industrial engineering and logistics.“

 

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave (MTF), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) organizoval pod záštitou dekana MTF STU v Trnave, prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. medzinárodnú študentskú vedeckú odbornú konferenciu (mŠVOK), ktorá sa konala 22.04.2021.

 

Počas 4. ročníka konferencie mŠVOK odprezentovalo svoje práce 17 študentov z partnerských univerzít: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF), Technická univerzita v Košiciach, University of Zielona Góra (Poľsko), Cracow University of Economics (Poľsko), Vysoká škola logistiky v Přerove (Česká republika)  a University of Novi Sad (Srbsko). Predsedkyňou vedeckého výboru komisie mŠVOK bola doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. ako aj zástupcovia zúčastnených univerzít z oblasti logistiky a priemyselného inžinierstva. Účastníkov privítala prof. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD. v zastúpení riaditeľky UPIM doc. Ing. Andrey Chlpekovej, PhD. V rámci prezentovania študentských vedeckých odborných prác boli prezentované aj parciálne výsledky  z medzinárodného projektu SCAN CIII-RS-1412-01-1920 - Interdisciplinary Approach for Enhancing Knowledge in Supply Chain Analytics.

 

V rámci mŠVOK 2021 boli vyhodnotené najlepšie práce študentskej vedeckej konferencie v niekoľkých kategóriách. Na najvyšších priečkach mŠVOK 2021 sa so svojimi prácami umiestnili:

  1. Bc. Simona Špirková s prácou Analysis of the Possibility of Changing the Layout of Production Facilities in Particular Company z Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Slovenská republika.
  2. Tomasz Legiedź s prácou The Process of Material Delivery and Packaging Turnover on the Example of KICO- Polska sp. z o. o., University of Zielona Góra, Poľsko.
  3. Bc. Lucia Sklenárová s prácou Proposal for Streamlining Packaging as a Part of Sustainable Reverse Logistics Processes zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenská republika.

 

Cenu dekana Materiálovotechnologickej fakulty odovzdal pán prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty  doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. Adamovi Forgáčovi s prácou  Ardino Chip Board - the Basis of a Logistics Autonomous System Building  z Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Slovenská republika.

Cenu poroty mŠVOK získala Bc. Renata Vogelová s prácou  Utilization of RFID Identification Technology z Vysokej školy logistiky v Přerove, Česká republika.

Cenu za najlepší poster mŠVOK získali študentky  Khrystyna Hladun a Polina Yemelianova s prácou: A Fair Balance between Data Protection an Innovation: Smart Cities. Cracow University of Economics, Poľsko.

Cenu publika mŠVOK získala Bc. Andrea Kobzová s prácou: Efficiency Enhancement of Planning and Preparing a Construction Realization  z Vysokej školy logistiky v Přerove, Česká republika.

 

Všetci zúčastnení študenti získali certifikát o účasti na konferencii a víťazom jednotlivých kategórií boli udelené diplomy a vecné ceny, zabezpečené vedením MTF.

 

Organizátori akcie ďakujú za materiálnu a morálnu pomoc pri organizovaní konferencie vedeniu MTF, taktiež ďakujú všetkým, ktorí prispeli svojou pomocnou rukou a ochotou k úspešnému priebehu celej konferencie mŠVOK 2021. Celá akcia prebehla na vysokej odbornej úrovni a už teraz sa všetci tešíme sa na ďalší ročník mŠVOK 2022 J!

 

Autori textu a fotografií: Augustín Stareček, Helena Makyšová a Helena Fidlerová.

 

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.