Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12.05.2018 sa na Ústave materiálov uskutočnil výročný seminár Asociácie pre fázové diagramy a termodynamiku (Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee, APDTC). Na tomto odbornom podujatí sa zúčastnili zástupcovia šiestich krajín (Bulharsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Srbsko). Seminár otvoril a viedol doc. Ing. Roman Čička, PhD. Na podujatí odznelo 8 odborných prednášok z rôznych oblastí termodynamiky a kinetiky materiálov, za domáce pracovisko predniesol prednášku Mgr. Marián Palcut, PhD. Účastníci podujatia okrem výbornej organizácie seminára ocenili tiež moderné priestory a rozvinutú výskumnú infraštruktúru fakulty. Stretnutie poobede pokračovalo prehliadkou pamiatok mesta a slávnostnou večerou v centre Trnavy, ktorá bola príjemným zakončením celodenného programu.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.