Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 8. – 9.-10. 2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo medzizasadnutie IIW komisie  C-XVII – Spájkovanie a difúzne spájanie. Zasadnutia sa zúčastnili delegáti a experti z viacerých krajín (USA, Nemecko, Portugalsko, Švajčiarsko, Čína, Slovensko...),  aby prerokovali najnovšie trendy a vízie v oblasti tvrdého a mäkkého spájkovania ako aj difúzneho spájania kovových a nekovových materiálov. Počas zasadnutia odzneli odborné prednášky týkajúce sa najnovších výskumov z danej oblasti, účastníci absolvovali prehliadku laboratórií MTF STU, ktorých vybavenie hodnotili na veľmi vysokej úrovni. Po oficiálnej časti stretnutia sa účastníci zúčastnili spoločenského večera, kde mali možnosť ochutnať slovenské kulinárske špeciality, medzi iným získali vedomosti aj o výrobe tradičného slovenského piva.  Na záver bolo predstavené miesto a dátum 72. výročného zasadnutia IIW, ktoré sa bude konať v dňoch 7. – 12. 7. 2019 v Bratislave, Slovensko.

Medzinárodný zváračský inštitút združuje výskumných pracovníkov, odborníkov, pedagógov, študentov a mladých odborníkov z viac ako 50 krajín sveta, ktorí sú všetci súčasťou pracovnej platformy IIW. Každá krajina vysiela delegátov a expertov na každoročné a priebežné pracovné stretnutia v jednotlivých odborných komisiách. V komisiách sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu a vývoja z oblasti technológií spájania a delenia materiálov, medzinárodnej normalizácie a kvality prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy, kvalifikácie a certifikácie jednotlivcov a firiem pre bezpečný a udržateľný svet.


Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.