Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4.10.2019 podpísala MTF STU, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavský samosprávny kraj Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Slávnostný akt sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Cieľom memoranda  je spoločne koordinovať strategické zámery rozvoja kraja, skvalitniť vysokoškolské štúdium a vedecko-výskumné pôsobenie na univerzitách na potreby regiónu.

Hlavnými oblasťami spolupráce bude presadzovanie spoločných záujmov kraja a univerzít pri tvorbe projektov na podporu výskumu, propagácie vo vzťahu k regiónu TTSK.

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Viac informácií: https://trnava.dnes24.sk/ttsk-podpisal-memorandum-bude-spolupracovat-s-vysokymi-skolami-posobiacimi-v-trnave-342888