Prejsť na obsah
Dianie na MTF

POSILŇUJEME SPOLUPRÁCU SO SLOVENSKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU A SLOVAK BUSINESS AGENCY

Podpora vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti strojárstva a prepájania firiem a škôl. To je cieľom spolupráce medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom, Iniciatívou Catching Up Regions a Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF), ktorej predstavitelia dňa 21.4.2021 v sídle Úradu BBSK podpísali memorandum o spolupráci. Spolupráca sa bude týkať zvyšovania úrovne inovácií v podnikateľských subjektoch pôsobiacich v BBSK vďaka podpore ich užšej spolupráce s výskumnými pracoviskami MTF STU, či zabezpečovaní stáží a praxe študentom s previazaním na podniky pôsobiace v BBSK.

BBSK a Iniciatíva Catching Up Regions bude užšie spolupracovať aj so Slovak Business Agency. Ide o najstaršiu inštitúciu na Slovensku, ktorá podporuje rozvoj malého a stredného podnikania.

Kraj si od tejto spolupráce sľubuje lepšiu podporu vznikajúcich nových podnikov a zvýšenie záujmu o podnikanie, rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom, či väčšiu atraktivitu podnikateľského prostredia pre zahraničných investorov a podnikateľov.