Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Fakulta ponúka študentom možnosť zapojiť sa v letnom semestri do nasledovných mimoškolských aktivít, vo forme „oddychových“ činností, projektov alebo kurzov. Ak máte záujem, napíšte prosím mail pracovníkovi uvedenému pri danej aktivite, najneskôr v pondelok 9.3. 2020.

Následne sa zorganizuje stretnutie prihlásených študentov a upresní sa program činností. Ak máte nápady na ďalšie mimoškolské aktivity, ktoré by bolo možné v budúcnosti realizovať na fakulte, môžete mi ich napísať na adresu: roman.cicka@stuba.sk

 

 • Vizualizácia 3D modelov (Peter Gogola, UMAT)

„Nudné“ CAD modely sa dajú aj krásne dokresliť a vizualizovať. Skúsme si ich dotvoriť, alebo vytvoriť niečo úplne nové a umelecké. Zlepšite si priestorovú predstavivosť, prehľad o rôznych softvéroch a tvoriť v dnes tak dôležitej digitálnej tretej dimenzii. Uvoľnite uzdu svojej fantázie a kreativity.
ukážky: https://www.artstation.com/artwork/gNYgK

Kontakt: peter.gogola@stuba.sk

 

 • Hudobné aktivity (Patrik Šulhánek, UMAT)

Pre hudobníkov a kapely je na fakulte k dispozícii skúšobňa, ktorú môžete pravidelne využívať podľa dohodnutého harmonogramu. Môžu sa hlásiť aj jednotlivci, ktokoľvek, kto má chuť si zahrať, takto spoznáte ďalších hudobníkov medzi študentami, prípadne spolu založíte kapelu. Keď nacvičíte nejaký playlist, budete mať možnosť vystupovať pred publikom na rôznych akciách fakulty.

Kontakt: patrik.sulhanek@stuba.sk

 

 • Návrh a výroba modelu dopravného lietadla (Libor Ďuriška, UMAT)

Cieľom projektu bude návrh statického modelu dopravného lietadla a jeho výroba v mierke zvolenej v rozsahu 1:50 - 1:100 v závislosti od výberu predlohy skutočného lietadla. Na výrobu modelu budú použité štandardné modelárske materiály (topolová preglejka, balza, CFK, GFK, dural, polymérna fólia...). Aby bolo možné demonštrovať použitie rôznych materiálov na skutočnom lietadle, bude časť modelu vyhotovená v kostre. Použité materiály jednotlivých konštrukčných dielov budú na modeli farbene odlíšené. Takýto model bude primárne slúžiť na propagačné účely fakulty.

Kontakt: libor.duriska@stuba.sk

 

 • Technické zručnosti (Matej Pašák, UMAT), na výber sú možnosti:

Výroba noža

 - Návrh dizajnu a úžitkových vlastností

 - Výber materiálu

 - Výroba čepele pomocou indukčného kovania alebo rezania vodným lúčom

 - Tepelné spracovanie (ohrev v peci, kalenie na doskách, popúšťanie)

 - Meranie tvrdosti a elektrolytické čistenie povrchu

 - Vyleptávanie ornamentov a zdobenie fileworkom

 - Výroba a osadenie črienky (drevo, plast, kompozit)

 - Výroba puzdra (koža, plast)

 

Výroba hranových hudobných nástrojov

 - Teoretický úvod o zvukových vlnách

 - Výber materiálu: drevo, plast, kompozit, uhlíkové vlákna

 - Výroba: 6 dierová píšťala, 3 dierová fujara, bezdierová koncovka

 - Meranie frekvencie a súzvuku tónov

 - Rôzne techniky zdobenia: vyrezávanie, farbenie, leptanie

 - Výroba farby a moridla (100% prírodné)

 - Základy hry (ide to aj bez nôt a hudobného sluchu)

 

Výroba luku a šípu

 - Návrh a výpočet rozmerov

 - Voľba materiálu: PVC, drevo, kompozit

 - Samotná výroba luku

 - Záznam ťahového diagramu pomocou trhačky

 - Výpočet náťahovej sily a energie pomocou počítača

 - Meranie výustnej rýchlosti šípu pomocou vysokorýchlostnej kamery

 

Vytváranie obrázkov do rôznych materiálov

 - Návrh a výroba šablón pomocou počítača

 - Elektrolytické hlboké leptanie do kovov

 - Farebné eloxovanie hlíníka

 - Farebná anodizácia titánu

 - Leptanie a pieskovanie skla

 - Gravírovanie dreva a plastov laserom

 

Tradičná keramika

 - Úvod do rozdelenia a vlastností keramických materiálov

 - Návrh modelu: hrnček, miska, okarína, ...

 - Výroba rozoberateľnej sadrovej formy na odlievanie

 - Odlievanie duplikátu do formy

 - Meranie poklesu vlhkosti výrobku v závislosti od času

 - Výpal v elektrickej peci

 - Glazúrovanie povrchu

 - Druhý výpal

 

Práca s drevom

 - Rozdelenie a mechanické vlastnosti rôznych drevín

 - Meranie: tvrdosti, pevnosti v ťahu, tlaku a ohybe

 - Ručné opracovanie: výroba lyžice, drevorezba, linorez, bowdrill

 - Strojové opracovanie: výroba čmelína, kalimby, držiakov

 - Výroba farby a moridla (100% prírodné)

 - Bowdrill: oheň trením dreva (meranie zápalnej teploty termokamerou)

Kontakt: matej.pasak@stuba.sk

              

 • Pozrime sa na materiály v laboratóriu (Maroš Sirotiak, Lenka Blinová, Alica Bartošová, Veronika Kvorková, UIBE)

Jednoduché experimenty zamerané na skúmanie vlastností alebo chemický rozbor materiálov - plasty, kovy, zliatiny, drevo, potraviny, drogéria ... o čo bude záujem.

Kontakt: maros.sirotiak@stuba.sk

 

 • Mythbuster v bezpečnosti (Maroš Sirotiak, Tomáš Štefko, Aleš Nečas, UIBE)

Zamerané na tvorbu demonštračných a testovacích modelov a aparatúr. Od ochrany hlavy cez hasiace systémy, odlučovače, až po model čistiarne odpadových vôd.

Kontakt: maros.sirotiak@stuba.sk

 

 • Obnoviteľné zdroje energie (Maroš Sirotiak, Juraj Michálek, UIBE)

Obnovenie solárneho laboratória, kde sa momentálne nachádzajú nezapojené aparatúry - palivové články, galvanické pokovovanie, hydromotor...

Kontakt: maros.sirotiak@stuba.sk

 

 • Botanická záhrada (Maroš Sirotiak, Pavel Macejka, Zuzana Sanny, UIBE)

Pomoc pri údržbe v záhrade. Fyzická aktivita na vzduchu.

Kontakt: maros.sirotiak@stuba.sk

 

 • Literárny seminár (Ivana Novotná, CJHŠ)

Formálno – neformálne stretnutia zamerané na čítanie svojich obľúbených diel s následnou diskusiou, zdieľanie autorových a vlastných myšlienok, hľadanie otázok a odpovedí na rozličné témy, rozvíjanie schopností argumentácie a súčasne akceptácie iných pohľadov.

Kontakt: ivana.novotna@stuba.sk

 

 • Bottom-up design: od atómov k smart materiálom (Marianna Derzsi, UVPT)

Chcete byť súčasťou novej priemyselnej revolúcie? Navrhnite spolu s nami nové ekologické materiály pre fotovoltaické panely, batérie do automobilov a smart zariadení. Ponúkame všetkým študentom MTF možnosť podieľať sa na niekoľkých projektoch venovaných návrhu nových materiálov pomocou počítačového modelovania. Študent si bude môcť vybrať jeden z hľadaných materiálov (neznámy oxid niklu, paládia, platiny, medi, alebo striebra), ktorý bude modelovať. Hlavnou úlohou bude navrhnúť doposiaľ neznámy materiál a  jeho vlastnosti pomocou počítačov. Ide v súčasnosti o najmodernejší prístup v predpovedi nových funkčných materiálov. Študenti sa v rámci týchto projektov oboznámia so špičkovými programami, získajú základné znalosti o modelovaní materiálov na atómovej úrovni a pochopia súvis medzi atómami a vlastnosťami materiálu.

Kontakt: mariana.derzsi@stuba.sk

 

 • Nedeštruktívna analýza kvality a pôvodu materiálov pomocou iónového zväzku (Jozef Dobrovodský, Dušan Vaňa, UVPT)

Pomocou iónového zväzku (ktorý na UVPT MTF máme) vieme nedeštruktívne analyzovať, z akých prvkov sa materiál skladá a určovať pomery medzi nimi s vysokou citlivosťou. Napr. nie je jednoduché stanoviť obsah vodíka (človek by si povedal, že to nemôže byť problém, ale s mnoho inými metódami to problém je). Analýza pomocou iónového zväzku to dokáže. Tieto metódy sú aplikované v materiálovom výskume, ekológií, archeológií (napr. zistiť pravosť alebo pôvod starožitností a mincí), medicíne (máme tu na analýzu napr. implantáty bedrových kĺbov) atď atď. Ponúkame možnosť sa s týmto metódami oboznámiť a aj vlastné vzorky analyzovať (v ponuke sú vzorky rôznych materiálov od našich výskumníkov, vzorky z monitorovania kvality životného prostredia, mincí, medicínskych implantátov a pod.).

Kontakt: dusan.vana@stuba.sk

 

 • Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie urýchľovačov MTF (Pavol Noga, UVPT)

Cieľom projektu je vytvoriť tzv. softvérový senzor, ktorý bude slúžiť pre riadenie urýchľovača, čím zlepšíme výsledné parametre a zjednodušíme obsluhu. „Softvérový senzor“ je vlastne program bežiaci na počítači v reálnom čase prepojený so signálmi z riadiaceho systému urýchľovača. Tento program potom vypočítava vstupné parametre pre riadenie urýchľovača. Prečo sa to používa – reálne nemáme možnosť všetky parametre merať a preto si ich vypočítame na základe matematického modelu a dát z dostupných snímačov. Následne sa modely budú zjednodušovať za účelom nasadenia v reálnom čase v riadiacom systéme. Keď budeme mať tento senzor hotový, budeme ho implementovať do riadenia urýchľovača a reálne ním urýchľovač riadiť.

Kontakt: pavol.noga@stuba.sk

 

 • Nasyntetizuj si nový nanomateriál (Pavol Noga, UVPT)

Skúste spolu s nami nasyntetizovať nové ekologické materiály pre fotovoltaické panely, batérie do automobilov a smart zariadení. Študent si bude môcť vybrať jeden z hľadaných materiálov (neznámy oxid niklu, paládia, platiny, medi, alebo striebra), ktorý sa pokúsi experimentálne syntetizovať pomocou technológií dostupných na UVPT MTF (urýchľovače a naprašovačky), kde vieme použiť zopár trikov a navodiť rôzne exotické podmienky, ktoré môžu prinútiť atómy sa spojiť tak ako chceme.

Kontakt: pavol.noga@stuba.sk

 

 • Fyzika zrážok častíc (Stanislav Minárik, UVPT)

Kurz je zameraný na fyzikálne princípy a pochopenie fyzikálnych dejov pri zrážkach častíc, ktoré sa dejú v urýchľovači. Bližšie je kurz zameraný na fyzikálnu podstatu meracích meód pomocou iónového zväzku. Stručný obsah: Pružné zrážky častíc (binary elastic collision), zrážky iónov s atómami, kinematický faktor, pohyb častíc v centrálne symetrických silových poliach, rozptyl nabitých častíc v elektrickom poli, účinný prierez zrážky, Rutherfordov vzorec pre rozptyl, fyzikálne základy analytických metód RBS a ERDA, problém „stopping power“ pri vyhodnocovaní RBS a ERDA spektier, dolet iónov v materiálových štruktúrach, počítačové simulácie zrážok - 3D binary collision cascade simulation, fotón a jeho interakcia s povrchom materiálu, zrážky fotónov s atómami (fotoefekt, Comptonov jav), fyzikálne základy analytických metód.

Kontakt: stanislav.minarik@stuba.sk

 

 • Praktická chémia (Michal Skarba, UVPT)

Získajte praktické chemicko-laboratórne zručnosti, porozumejte chemickým „kuchárskym receptom” a objavte materiály z pohľadu chemika.

Príklady tém:

- Leptanie má svoje zásady (a kyseliny)

- Príprava roztokov: we have a solution!

- Jednoduché chemické výpočty: s nimi môžete počítať

- Elektrochemické pokovovanie: nie len pre milovníkov heavy metalu

- Uvarme si materiál: podľa vašej chuti

Kontakt: michal.skarba@stuba.sk