Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Možnosť pre študentov v bakalárskom štúdiu zúčastniť sa letných škôl v USA zameraných na občiansku angažovanosť, vzdelávanie a doplňovanie si zručností, ktoré sa  budú konať koncom júna - august 2019.

Cieľom programu Letnej školy o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností je oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a sociálnom rozvoji. Program Letnej školy o občianskej angažovanosti sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod.  

Všetky náklady spojené s pobytom hradí MZV USA.

POŽIADAVKY:

  • Uchádzačka/uchádzač sú vo veku 18 až 25 rokov;
  • Majú minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia;
  • Dosahujú veľmi dobrý študijný prospech (v prípade potreby zdokladovanie výsledkov štúdia);
  • Zapájajú sa do mimoškolských aktivít a komunitnej práce;
  • Plynule hovoria po anglicky (osobný pohovor v angličtine);
  • Zaujímajú sa o danú tému a o americkú spoločnosť;
  • Nemajú žiadne skúsenosti s pobytom v USA alebo v zahraničí;
  • Sú zodpovední, tolerantní a ochotní intenzívne študovať a pracovať.
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, znevýhodnené skupiny, telesne postihnutí občania a pod.), ktorí tieto informácie  zapracujú aj do prihlášky.


Termín podania prihlášky: 1. február 2019

Viac info na:  http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-v-bakalarskom-studiu