Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 5.10.2010 - 7.10.2010 sa uskutočnil už 14. ročník veľtrhu Akadémia VAPAC v Sibamac aréne v Bratislave. Veľtrh je orientovaný na ponuku vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a v zahraničí pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Slovenská technická univerzita sa predstavila v spoločnom vystavovateľskom stánku, v ktorom vystavovalo 7 fakúlt a jeden celouniverzitný ústav. V spoločnom stánku STU jednotlivé fakulty ponúkali propagačné materiály a ďalšie dôležité informácie. Okrem propagácie v stánku prodekani jednotlivých fakúlt prezentovali študijné programy a celkovo možnosti štúdia na sprievodnom informačnom seminári. Za MTF STU sa propagačnej akcie zúčastnila prodekanka doc. Ing. Helena Vidová, PhD., Bc. Ivančíková Renáta a pracovníčky študijného odddelenia (odbor akademických činností).

Fotogaléria z veľtrhu