Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rámcová náplň práce: 

 • zabezpečenie a riešenie inštalácie serverov, HW, SW,
 • aktualizácia existujúcich systémov, DOMÉNA, EMAIL, DNS,
 • spolupráca na interných projektoch,
 • virtualizácia, VMWARE, 
 • návrh a kontrola bezpečnostných opatrení,
 • analýza incidentov a podniknutie primeraných krokov k ich zamedzeniu,
 • správa a chod siete, rozširovanie a zabezpečenie, Cisco
 • implementácia a správa bezpečnostných systémov

Požiadavky a predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie  I. resp. II. stupňa,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, občianska a morálna bezúhonnosť.

 Počítačové znalosti:

 • Linux/Unix, Windows administrácia,
 • Klient/server administrácia
 • Administrácia LAN/WAN
 • Cisco (nemusí byť certifikát)
 • znalosti z oblasti programovania, skriptovacích jazykov a bezpečného vývoja SW,
 • znalosti základných bezpečnostných mechanizmov,
 • základné znalosti bezpečnosti sietí.

 

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2019 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1500,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15. 02. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty