Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Strategický výskumný projekt podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.

Medzinárodný vyšehradský fond podpísal s MTF zmluvu o riešení strategického výskumného grantu No. 21810100,  v rámci ktorého MTF vedie akademicko-výskumné konzorcium zloženého zo šiestich partnerov krajín V4 a Ukrajiny. Koordinátorom výskumu aplikovanej informatiky, ktorý je zameraný na integrovanie databázových, robotických a HLT technológií, je Štefan Svetský z UIAM. Partnerom MTF sú robotické pracoviská z OBUDA Univerzity Budapest (Centrum inteligentnej robotiky Antala Bejczy)  a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, spolu s Ostravskou univerzitou, poľskou univerzitou v Siedlciach a ukrajinským Inštitútom informačných technológií a vzdelávacích technológií Národnej akadémie edukačných vied v Kyjeve.

Zameranie výskumu vychádza z približne desaťročného výskumu aplikovanej informatiky, ktorý  sa začal informatickými výstupmi riešeného projektu APVV a ktorý MTF realizuje pod hlavičkou Technology-enhanced learning. V rámci výziev 7. rámcového programu v mene STU fakulta participovala v konzorciách KEPLER a L3Pulse a následne vo výzve Horizont-ICT 17 (Cracking the language barriers), kde viedla konzorcium PanEULangNet, resp. bola v konzorciu SATESEL. Modifikácia projektu PanEULangNet sa úspešne riešila v roku 2016 ako inštitucionálny projekt  MTF, v rámci ktorého sa nadviazali prvé kontakty s partnermi a ďalšia spolupráca sa dohodla  konferencii ICL 2017 v Budapešti.

Udržateľné V4+ akademicko-výskumné konzorcium  sa bude zaoberať regionálnymi problémami súvisiacimi s prioritami EÚ v oblasti výskumu aplikovanej informatiky a zameria sa na vyhľadávanie partnerov pre program Horizont 2020, budovanie digitálnych platforiem budúcnosti, modelovanie viacjazyčných korpusov, IT podpory písania vedeckých článkov a edukačných balíkov novej generácie, vrátane vývoja softvéru. Špecifickou etapu projektu je  vývoj koncepcie edukačného robota, kde sa nadviaže  na registrovaný úžitkový vzor na prenos informácií využívajúci virtuálne jednotky vedomostí (Štefan Svetský, Oliver Moravčík - 2014)

Výskumný tím MTF je zložený z troch ústavov - UIAM, UPIM, UPVT a Oddelenia zahraničných projektov ZAP. V rámci projektu je realizovaný projektový manažment s využitím BOX cloudu, ktorý dala konzorciu k dispozícii spoločnosť IBM Slovakia. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Svetský, PhD.