Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nedávno zverejnená informácia údajov spoločnosti Trexima, ktoré poskytla TRENDU, priniesla rebríček 40 TOP fakúlt z pohľadu platov absolventov.

Z rebríčka vyplýva známy fakt, že firmy si najviac cenia vyštudovaných informatikov. O to viac je potešujúce umiestnenie MTF STU na 4. mieste v tomto rebríčku. Cieľom vzdelávacieho procesu je príprava študentov fakulty na budúce úspešné profesijné pôsobenie. Pri jeho realizácii je potrebné zisťovať aj jeho „účinnosť“. Jednou z najdôležitejších je metóda spätnej väzby – zisťovanie uplatnenia absolventov v praxi, prieskumy spokojnosti praxe s absolventom fakulty, ale i metódy a anketové dotazníky, zisťovania názoru študentov na obsah a prostredie vzdelávacieho procesu poskytovaného na MTF STU. Účinnosť a kvalitu vzdelávania možno posudzovať pomocou rôznych kritérií a parametrov. Skutočnosť, že v ostatných rokoch MTF STU patrí medzi fakulty s najnižším percentom nezamestnaných je potvrdením, že spoločenská prax má o absolventov našej fakulty záujem.

Zdroj: https://www.etrend.sk/ekonomika/najlepsie-vysoke-skoly-na-slovensku.html