Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie. Od roku 2014 je to nový rámcový program pre výskum a inovácie - Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je priblížiť verejnosti vedu a výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním a prínosom pre bežný život.

Noc výskumníkov na Slovensku

8. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa už tradične konal posledný septembrový piatok – tento raz 26. 9. 2014. Organizátori podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR, pripravili bohatý a pestrý program, ktorý oslovuje všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o prírodné vedy a techniku.

Práve s dôrazom na tieto ciele sa aj MTF STU zúčastnila tohto podujatia. Prezentácia fakulty nesúca názov excelentná fakulta zvýšila mieru pozornosti najmä malých záujemcov, ktorých bolo na tisíce. Vzhľadom na cieľovú skupinu bola prezentácia pripravená pracovníkmi OPOM a Ing. Michala Kopčeka, PhD. z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky  hravou formou. Udeľovali sme špeciálne diplomy a certifikáty malým nadšencom, ktorí boli nielen úprimne zvedaví, ale i vďační za ocenenia.

Ak hlavným poslaním tohto podujatia je dostať sa do povedomia (najmä) u detí, zaujať ich pozornosť a tým prehĺbiť ich zvedavosť o techniku, tak potom bol náš cieľ absolútne splnený.

Podujatie oficiálne otváral pán Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pellegrini za prítomnosti rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a ostatných hostí.

Prinášame vám fotogalériu a videozáznam 1 a videozáznam 2 z podujatia.

Zverejnené: 29.09.2014