Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove organizovalo pre žiakov maturitných ročníkov Veľtrh vysokých škôl. Podujatie prebehlo dňa 9.9.2021 online formou a pozvanie zúčastniť sa prijala aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Hlavnú prezentáciu o štúdiu a študentskom živote na fakulte predniesla Ing. Veronika Kvorková z Ústavu integrovanej bezpečnosti. Žiakom boli predstavené bakalárske študijné programy všetkých ústavov fakulty. K prezentácii boli pripojení aj zástupcovia ďalších ústavov fakulty (menovaní nižšie), aby mohli zodpovedať otázky zo strany gymnazistov.

  • Mgr. Michaela Lopatková, Ústav výrobných technológií
  • Ing. Martin Melicherčík, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
  • doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  • doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., Ústav materiálov

Ďakujeme zúčastneným pedagógom/doktorandom za ochotu podieľať sa na propagačných aktivitách fakulty.