Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 22.-25.5.2018 sa MTF STU prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre na sprievodnej akcii podujatia – výstava TECHFÓRUM 2018. Bol to 6. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania.

MTF STU prezentovala svoj výskumný potenciál, akreditované študijné programy a ponuku na spoluprácu s praxou.

Zástupcami za jednotlivé ústavy boli:

UMAT: Ing. Matej Pašák, PhD., Ing. Jozef Mišík, PhD., Ing. Marián Drienovský, PhD.
UVTE: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Ján Milde
UPIM: Ing. Jana Mesárošová, PhD., Ing. Lukáš Jurík, PhD.
UIBE: Ing. Denis Benko
UIAM: Ing. Štefan Hajdu, PhD., Ing. Martin Juhás, PhD. 

Organizačne prezentáciu zabezpečovalo Oddelenie Public relations (PaedDr. Daša Zifčáková, Mgr. Jana Boškovská)

 

Prinášame vám fotogalériu z podujatia.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.