Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 21.-24.5.2019 sa MTF STU prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Okrem strojárskej produkcie boli na veľtrhu predstavené aj novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto príbuzných oborov, boli v rámci veľtrhu zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú.

MTF STU sa prezentovala v rámci 7. ročníka tematickej výstavy  TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Celkovo bolo v rámci tejto sekcie zaradených 11 fakúlt technických univerzít Slovenskej  republiky.

MTF STU prezentovala svoj výskumný potenciál, akreditované študijné programy a ponuku na spoluprácu s praxou.

Zástupcami za jednotlivé ústavy boli:

UMAT: Ing. Matej Pašák, PhD., Ing. Juraj Ďurica, Ing. Jozef Mišík, PhD.

UVTE: Ing. Ján Milde, PhD.

UIAM: Ing. Daniel Kuchár

UIBE: Ing. Eva Buranská, PhD., Ing. Alexandra Kucmanová, PhD., Ing. Tomáš Štefko, PhD., Ing. Igor Wachter, PhD.

UPIM: Ing. Marek Šarmír, Ing. Rudolf Husovič

UVPT: Ing. Matúš Beňo, PhD., Ing. Ľubomír Gabriš

Organizačný tím: OPOM MTF STU PaedDr. Daša Zifčáková, Mgr. Miroslava Martinická, PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

 

Prinášame vám fotogalériu z podujatia.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.