Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V dňoch 3. - 5. marca 2010 sa naša fakulta  zúčastňuje veľtrhu INDUSTRY EXPO /C.S.I.L./ CARplast 2010. MTF STU prezentuje svoje centrá excelentnosti a projekty realizovaní na základe podpory programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

1. Centrum excelentnosti 5-osového obrábania
2. Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov
3. Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby
4. Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

Zástupci MTF STU - doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a Ing. Ladislav Morovič, PhD. - vystúpili so svojou prezentáciou "Centrá excelentnosti MTF STU a ich budúce využitie pre potreby podnikov".

Účasť MTF STU na veľtrhu podtrháva základnú myšlienku podujatia "myšlienky v pohybe", ktorá reaguje na súčasné hospodárske podmienky a význam výskumu pre priemyselnú prax. MTF STU ako jediný zástupca STU na podujatí dôstojne reprezentuje svoje výskumné zázemie a vedecký potenciál.