Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na výzvu iniciatívy Pomôž nemocnici sa rozhodli zareagovať zamestnanci a doktorandi MTF STU, ktorí majú na pracoviskách a doma 3D tlačiarne. Aktuálne máme k dispozícii materiál, z ktorého by sme mali vedieť v krátkom čase vyrobiť približne 300 držiakov na ochranné štíty. Tieto by sme chceli poskytnúť Fakultnej nemocnici Trnava, ale v prípade potreby budú poskytnuté iniciatíve #pomoznemocnici tam, kde je to najpotrebnejšie.

Obdiv a vďaka za zapojenie sa do iniciatívy patrí menovite:

  • Ing. Matejovi Hýrošovi (Oddelenie komunikačných a informačných systémov)
  • Ing. Jánovi Mildemu, PhD. (Ústav výrobných technológií)
  • Ing. Dávidovi Michalovi. (Ústav výrobných technológií)
  • Ing. Tomáš Štefko, PhD. (Ústav integrovanej bezpečnosti)

Materiál na výrobu držiakov poskytla MTF STU a firma Advanced Engineering AE.

Máte aj Vy doma tlačiareň? Pripojte sa. Pomôcť nemocniciam sa dá v rámci iniciatívy viacerými spôsobmi, bližšie informácie nájdete na web stránke: https://pomoznemocnici.sk/.