Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru:

  • kuchára/kuchárku s termínom nástupu ihneď.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte do 08. 09. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. Bližšie informácie na t. č. +421 918 646 013.

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov na inzerovanú pozíciu v zmysle § 9 a
§ 11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom konaní, budú do 3 mesiacov od zverejnenia ponuky vymazané zo systému, alebo zlikvidované skartovaním.