Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru:

organizátora prevádzky VS – integrátora Akademického informačného systému

Požiadavky a predpoklady:

  • min. stredoškolské vzdelanie; vysokoškolské vzdelanie výhodou,
  • ovládanie programov Excel, Word, PowerPoint, Corel,
  • zodpovednosť,
  • schopnosť zvládať neočakávané situácie,
  • komunikatívnosť,
  • logické myslenie,
  • ovládanie anglického jazyka výhodou.

 

Predpokladaný termín nástupu: ihneď.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte do 18. 07. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava, t. č. +421 918 646 017.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.