Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

20.06.2018 Menej mazív a nepodarkov – spokojnejší výrobcovia i odberatelia

Podstatou výskumu nazvaného „Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi“ je sledovať a vyhodnotiť vplyv povrchovej textúry na aktívnej časti tvárniaceho nástroja pre rotačné kovotlačenie (čo je technológia spadajúca do oblasti plošného tvárnenia používaná pri výrobe dutých osovo-symetrických výtvarkov) tak, aby sa zabezpečilo použitie čo najmenšieho množstva maziva, a aby sa predĺžila životnosť nástroja.

http://vedanadosah.cvtisr.sk/menej-maziv-a-nepodarkov-spokojnejsi-vyrobcovia-i-odberatelia