Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13. mája 2014 sa na akademickej pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave pod záštitou Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu a prostredníctvom občianskeho združenia VIVAEDUCA  uskutočnila certifikačná skúška mladých nádejných projektových asistentov a manažérov z radov študentov.

Certifikácie sa zúčastnilo 6 študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, ktorým riaditeľka SIPR Mgr. Jana HURTOVÁ po úspešnom zvládnutí skúšky osobne odovzdala Národný certifikát študentov.  Zároveň ich poinformovala o ďalších možnostiach vzdelávania v oblasti projektového riadenia a uplatnenia sa na trhu.

Viac informácií o Národnom certifikáte študentov VŠ: TU

 obr1

Kontakt: Ing. Ružena Šrubařová, PhD.

Poznámka:
Na podujatí je vyhotovená fotodokumentácia, ktorá je zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (emailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 02.07.2014