Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 04. 2014 navštívil fakultu pán dekan prof. Dr. Ing. František Holešovský z Fakulty výrobných technológií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ktorého prijal za MTF STU I. prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

Rozhovor sa viedol v duchu spolupráce v oblasti pedagogiky a spoločného výskumu s orientáciou na výzvy Horizont 2020.

Na podujatí bola vyhotovená foto dokumentácia. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca o odstránenie z fotodokumentácie.

Zverejnené: 10.4.2014