Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dna 27.októbra navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave profesor T.M. Baitassov - dekan Stavebnej fakulty z univerzity v Astane, Kazachstan. V mene vedenia fakulty prijala pána profesora doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prodekanka MTF STU , ktorá mu predstavila pôsobnosť MTF a spolu s Ing. Michaelou Samardžiovou, Ing. Ladisloavom Morovičom, PhD. a doc. Ing. Ľubomírom Čaplovičom, PhD. ho previedla vybranými laboratóriami a centrami excelentnosti našej fakulty. Profesor Baitassov, vyjadril poďakovanie a zároveň prejavil záujem o rozvoj budúcej spolupráce s našou fakultou.

obr1

obr2