Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Včera, 6. mája 2010 navštívil MTF STU podpredseda vlády SR a minister školstva SR pán Ján Mikolaj,  generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ pani Alexandra Drgová, poradkyňa ministra pani Dagmar Vanečková. STU reprezentoval prorektor František Janíček v zastúpení jeho magnificencie rektora Prof. Báleša.

Na začiatku stretnutia sa pán minister pozdravil s prítomnými v krátkom vystúpení, v ktorom sa zameral na významnosť podpory vedy a výskumu a na jej súčasný stav. Návšteva pána ministra bola orientovaná na prehliadku Centra excelentnosti 5-osového obrábania.

Prítomnosť ministra a hostí sa využila na prezentáciu súčasného stavu MTF STU, v ktorej dekan fakulty  Prof. Oliver Moravčík predstavil aj víziu do budúcnosti v dynamickej prezentácii, ktorá mapovala snaženie súčasného vedenia fakulty a predikovala hlavné ciele do budúcnosti.

Centrum 5-osového obrábania predstavil Prof. Peterka v prezentácii, ktorá potom pokračovala prehliadkou prístrojového vybavenia centra – predvedenie High-tech CNC HSC obrábacej techniky. Prof. Peterka ako vedúci projektu zhodnotil výsledky a dopady budovania centra, zdôraznil spoluprácu s ASFEU a významnosť vybudovanej infraštruktúry pracoviska. Pán minister a hostia mali možnosť prezrieť si priamo prácu strojov v krátkych názorných ukážkach.

Návšteva pána ministra pokračovala potom krátkym stretnutím s médiami a prehliadkou Technologického múzea MTF STU.

Návšteva podpredsedu vlády SR a ministra školstva na pôde MTF STU bola očakávaná a sme radi, že po jeho záverečných slovách a hodnotení prínosov Centra 5-osového obrábania, ako i slovách uznania vedeniu fakulty, môžeme hodnotiť včerajšiu návštevu ako dôstojnú reprezentáciu MTF STU.