Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9.6.2022 prijal dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Miloš Čambál zástupcov spoločnosti Sodecia / MATADOR automotive Vráble, a.s. pod vedením generálneho riaditeľa Martina Baláža.

Stretnutia sa za fakultu zúčastnil aj riaditeľ Ústavu materiálov Ľubomír Čaplovič a riaditeľ Ústavu výrobných technológií Ivan Buranský. Prediskutované boli možnosti dlhodobej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a priemyselnej praxe. 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.