Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 5. 5. 2022 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Obchodnej komory z Baia Mare (Rumunsko). Navštívili Centrum excelentnosti 5-osového obrábania MTF STU (Ústav výrobných technológií - UVTE), kde predstaviteľov obchodných komôr privítal riaditeľ UVTE doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. a sprevádzal doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a Ing. Ján Milde, PhD.

Na Ústave výskumu progresívnych technológií (UVPT) predstaviteľov obchodných komôr privítal a sprevádzal riaditeľ UVPT doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD., kde navštívili aj vedecko-výskumné pracovisko s tandemovým urýchľovacím systémom 6 MV.

Na stretnutí sa zúčastnil aj Lucian-Nicolae Cristian, študent inžinierskeho stupňa štúdia Technickej univerzity v Cluj-Napoca, Rumunsko (Fakulta priemyselného inžinierstva, robotiky a výrobného manažmentu, Katedra výrobného inžinierstva), ktorý v súčasnosti je na CEEPUS študentskom mobilitnom pobyte na UVTE MTF STU.

Predstavitelia UVTE a UVPT hosťom predstavili fakultu a v následnej diskusii boli prediskutované možnosti spolupráce.