Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 07.11.2017 riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z Vysokej školy báňskej - Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie v zložení:
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (vedúca katedry),
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.,
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.,
Ing. Ondřej Vortel.

Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a Ing. Dávid Michal. Na našom ústave bola uskutočnená prednáška na tému „Současnost a vize 3D tisku kovů na Fakultě strojní, VŠB – TUO“, ktorú prezentoval vedúci Laboratória aditívnej výroby Ing. Marek Pagáč, Ph.D. 

Následne sa realizovala návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu.