Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26.5.2017 navštívil Ústav výrobných technológií Ing. Jozef Šandora,PhD., bývalý dlhoročný pracovník ZŤS Dubnica nad Váhom, externý pedagóg MTF STU a spolupracovník v oblasti výskumu a vývoja. Pri tejto príležitosti a v súvislosti so životným jubileom ocenil dekan MTF prof. Dr. Ing. Jozef Peterka prácu pána Šandoru ďakovným listom, ktorý mu odovzdal  prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. Pán Šandora si v sprievode riaditeľa UVTE doc. Ing. Štefana Václava, PhD. prezrel Centrum excelentnosti 5 - osového obrábania a Metrologické laboratórium.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.