Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dátum návštevy: 16.1.2018

Zámer, dôvod návštevy: Predstavenie a prezentácia laboratórnych pracovísk ústavov MTF STU, hľadanie možných prienikov spolupráce s MTF STU

Účastníci:

 • DDA (Dnipropetrvská investičná agentúra) -  http://dda.dp.ua/the-agency/: Volodymyr Panchenko – director, Alexey Samovalov – deputy director, investment promotion, Dmitro Volodimirovič Choriško
 • General European Innovation Group, s. r.o, CEO a Chairman (Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov).: Filip Urban,  – doprevádzal ukrajinskú návštevu
 • Zástupcovia MTF: zástupcovia ústavov fakulty a D.Cagáňová, V. Švač  

 

Priebeh návštevy:

Zástupcovia ukrajinskej organizácie DDA sa zúčastnili prehliadky laboratórnych priestorov fakulty. Prehliadka začala o 13:10 a trvala do 15:15. Po skončení prehliadky sa uskutočnilo rokovanie za účasti prodekanky D. Cagáňovej a V. Švača za stranu fakulty. Počas prehliadky laboratórií ústavov boli v krátkosti odprezentované  výsledky výskumu, súčasné strojové a laboratórne vybavenie a výsledky spolupráce so zahraničím, resp. práce na zahraničných projektoch. Počas rokovania na dekanáte organizácia DDA predstavila svoje zámery, ciele a úlohy, ktoré majú naplniť pod vedením mesta Dnepropetrovsk v oblasti ekonomického rozvoja a tvorby partnerských sietí spolupráce. Prioritnými oblasťami tejto organizácie sú najmä projekty v rozvoji infraštruktúry ako napr. modernizácia mestského dopravného systému, rekonštrukcia a čiastočná výstavba ciest, stavba medzinárodného letiska, vybudovanie priemyselného parku s vedeckými inštitúciami , odpadové hospodárstvo najmä so zameraním na čistotu rieky v meste, rozvoj verejnej mestskej prepravnej lanovky, rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vedy a výskumu. Charakteristická črta mesta Dnepropetrovsk pochádza ešte z bývalého Sovietskeho zväzu, a tým je silná špecializácia a orientácia vedeckých a výrobných kapacít na oblasť aerospace (letecké, kozmické a materiálové zameranie), v čom sa snažia ďalej pokračovať  a rozvíjať túto výnimočnosť rôznymi nástrojmi ako napr. vytvorením Aerospace klastra.

Zástupcovia DDA prejavili záujem o spoluprácu s fakultnými pracoviskami v týchto vedeckých oblastiach:

 • Výskum materiálov (možný prienik s Ústavom materiálov)
 • Výskum výrobných technológií a prototypov, stavba strojov
 • Výskum a prototypová výroba technológií a prototypových výrobkov pre vesmírne účely (špeciálne stroje a zariadenia) (možný prienik s Ústavom výrobných technológií, resp. Ústavom progresívnych technológií)
 • Výskum oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na odstránenie znečistenia miestnej rieky (možný prienik s Ústavom integrovanej bezpečnosti)
 • Implementácia princípov Industry 4.0 a výmena skúseností a názorov už počas blížiacej sa konferencie v Dnepropetrovsku (Ůstav výrobných technológií, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie, a mechatroniky)
 • Záujem o spoluprácu pri implementácii zahraničných projektov v programe Horizon 2020
 • Záujem o podpis memoranda o spolupráci s vyšpecifikovanými oblasťami spolupráce

Návšteva trvala do 17:00.

 

Odporúčania:

 • Potrebné pripraviť ďalšiu komunikáciu a rozhovory o spolupráci a jej smerovanie (špecifikácia)
 • Účasť na konferencii v Dnepropetrovsku – overiť situáciu v danom regióne najmä z hľadiska vedy
 • Overiť aktuálnosť informácií (resp. ponuky) na fakultnej web stránke pri jednotlivých ústavoch v angličtine (najmä s dôrazom na špecializáciu a výnimočnosť ústavov, doterajšie výsledky spolupráce so zahraničím, medzinárodné projekty, výber excelentných aktivít vo výskume, spolupráca s priemyselnými firmami apod.)

 

Účastníci:

 • DDA (Dnipropetrvská investičná agentúra) -  http://dda.dp.ua/the-agency/: Volodymyr Panchenko – director, Alexey Samovalov – deputy director, investment promotion, Dmitro Volodimirovič Choriško
 • General European Innovation Group, s. r.o, CEO a Chairman (Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov).: Filip Urban,  – doprevádzal ukrajinskú návštevu
 • Zástupcovia MTF: zástupcovia ústavov fakulty a D.Cagáňová, V. Švač  

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autori: Dagmar Cagáňová, Vladimír Švač