Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Profesorov Durakbasu (TU Viedeň) a Bauera (NU Buenos Aires) pozval a 20.2.2017 prijal prof. Karol Velíšek. Súčasťou ich návštevy MTF bolo aj stretnutie s dekanom fakulty prof. Peterkom, počas ktorého sa hovorilo o spoločných projektoch a stanovil sa predbežný termín návštevy SjF TU Viedeň na úrovni dekanov. Delegácia navštívila laboratórium programovania robotov a vyskúšala si aj novoinštalovanú virtuálnu realitu v oblasti projektovania robotických buniek. V závere návštevy sa definoval obsah riešenia spoločného bilaterálneho projektu a prerozdelenie úloh pri jeho príprave.

1 2
 
3 4