Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Profesor Nigel Holden z Veľkej Británie, svetovo uznávaný odborník v oblasti interkultúrneho a poznatkového manažmentu, navštívil našu fakultu dňa 20.6.2011. Z vedenia fakulty ho prijal prodekan doc. Ing. Peter Schreiber, PhD. Hlavné rokovania prebiehali na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality za účasti doc. Ing. Miloša Čambála, PhD., doc. Ing. Jany Šujanovej, PhD. a doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. V rámci stretnutia sa prediskutovali otázky možného partnerstva hlavne v oblasti medzinárodných projektov, prioritne FP7. Profesor Holden sa pozitívne vyjadril k smerovaniu výskumu na Ústave, kde sa našli spoločné oblasti pre vzájomnú kooperáciu. Spolupráca s profesorom Holdenom bola nadviazaná v minulom roku v Portugalsku, Porte na ECKM 2010 (Európska konferencia poznatkového manažmentu), kde profesor Holden bol pozvaný s vyžiadanou prednáškou a členovia UPMK a vedenia fakulty prezentovali svoje príspevky.

Fotogaléria