Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch od 19.9.2012 do 21.9.2012 navštívili zamestnanci Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Kristína Gerulová, PhD., RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. a Ing. Jozef Martinka, PhD. Strojnícku fakultu Univerzity Zelená Hora a Centrum obnoviteľných zdrojov energie Vyššej odbornej školy v Sulechów v Poľsku.

Delegáciu z MTF prijal prorektor Vyššej odbornej školy v Sulechów Julian Jakubowski, PhD.. V ďalších dňoch sa zúčastnili odborného seminára „Safety and health assurance at work in Slovak and Polish theory and practic.“ Na záver prerokovali možnosti výmeny študentov v rámci programu ERASMUS a spoluprácu pri riešení medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Fotogaléria