Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 18. - 23.4.2017 prodekan MTF STU prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijali delegáciu z Beijing University of Technology, College of Materials Science and Technology v rámci spoločného bilaterálneho projektu APVV SK-CN. Delegáciu sprevádzala na fakulte doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a podpísala sa zmluva o vzájomnej spolupráci medzi univerzitami v oblasti podávania nových projektov, výmeny študentov a učiteľov. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu spájania materiálov. Dňa 19.4.2017 boli uskutočnené prednášky prof. Wang Jinshu na tému “Introduction of College of Materials Science & Engineering” a Assoc. prof. Li Hong na tému “Brazing and Special joining Technology in MSE” pre zamestnancov a doktorandov UVTE.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). 
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.